Die ANC glo spesifiek dat die media ‘n spesiale rol in die inwerkingstelling van sy Nasionale Demokratiese Revolusie (NDR) speel. Volgens sy besprekingsdokumente van sy Nasionale Algemene Vergadering in 2010, voer die ANC aan dat wat die NDR betref, die media moet bydra tot die transformasie van ons land. “Die bou van maatskaplike samehorigheid en die bevordering van die waardes van ‘n samelewing wat omgee is ‘n belangrike deel van die stryd om idees en moet die wyse waarop die media bedryf word, onderskraag. Die verantwoordbaarheid en regverdigheid van verslaggewing is belangrik vir die evaluering van die vordering wat die NDR maak.”

Die ANC maak ook geen geheim van sy doelwitte betreffende die media nie. “Ons doelwitte is dus om op kragtige wyse die ANC se uitkyk en waardes (stand van ontwikkeling, kollektiewe regte, waardes van ‘n samelewing wat omgee en deel, solidariteit, ubuntu, nie-seksisme en om saam te werk versus die huidige hoofstroom media se ideologiese uitkyk (neo-liberalisme, ‘n swak en passiewe staat en die oorbeklemtoning van individuele regte, markfundamentalisme ens) te kommunikeer.”

Die ANC glo dat die media transformeer moet word as deel van sy stryd oor wat dit na verwys as die “slagveld van idees”. Dit het verskeie wetgewende en ander stappe gedoen om sy doelwitte betreffende kommunikasie te behaal – waarvan baie onversoenbaar is met sy verklaarde steun aan vryheid van uitdrukking.

Freedom House, die monitor van internasionale burgerlike, politieke en mediavryheid, wat wyd gerespekteer word, het Suid-Afrika sedert 2010 geklassifiseer as slegs “gedeeltelik vry” ten opsigte van vryheid van uitdrukking. In sy verslag van 2015 het dit tot die gevolgtrekking gekom dat mediavryheid in Suid-Afrika op ‘n afwaartse koers is. Die redes wat dit aanvoer vir Suid-Afrika se afgradering is die volgende:

Al hierdie ontwikkelings is ernstige rede tot kommer oor die toekoms van mediavryheid in Suid-Afrika. Dit is veral die geval omdat ons uitgesproke media – saam met die onafhanklikheid van die howe en ons lewenskragtige burgerregteorganisasies die laaste verdedigingslinies teen diegene wat die staat wil kaap en die grondwetlike waardes waarop ons nuwe samelewing gegrond is, wil ondermyn.

Deur Dave Steward, Uitvoerende Direkteur van die FW de Klerk Stigting

Leave a Reply

Your email address will not be published.