Dit is ‘n dag waarop oorweging geskenk kan word aan die aanhef van die Grondwet, waarvan die inleidende sin lui: ‘Ons, die mense van Suid-Afrika’, en wat afsluit in verskeie nasionale tale met ‘Mag God ons mense beskerm’. Die klem op die handhawing van kollektiewe bestuur, verenig in ons diversiteit, vir ‘n land wat herstel van ‘n pynlike verlede, getuig van ‘n verbintenis deur alle partye wat deel was van die proses van onderhandelings in die vroeë 1990s dat Suid-Afrika sy karakter as ‘n multikulturele, veelrassige en verdraagsame samelewing koester, met getrouheid aan een nasie en een land.

Die taak van nasiebou en versoening is ‘n reis wat Suid-Afrikaners steeds trotseer, soms met terugslae, maar meestal in die omhelsing van die waardes en bepalings van die Grondwet en die Handves van Regte wat die regte van alle mense in die land verskans en wat die demokratiese waardes van menswaardigheid, gelykheid en Vryheid bevestig.

Die Grondwet bied die versekering, deur sy beskermingsmaatreëls, vir Suid-Afrikaners om betrokke te raak by groot en klein aangeleenthede – van menings en regstappe betreffende optrede deur die uitvoerende gesag, tot die ondersoek na en analise van Suid-Afrika se rol en plek in die internasionale gemeenskap, tot die aanpak van wandade deur staatsamptenare, tot die stem met ons voete tydens plaaslike en nasionale verkiesings.

Dit alles is die verpersoonliking van die Suid-Afrikaanse reis en wat sal uitloop op ‘n Versoeningsdag op 16 Desember 2016, wat ons saambind met betrekking tot wat dit beteken om Suid-Afrikaans te wees en meer belangrik, hoe ons gesamentlik die toekoms wil vorm sodat daaropvolgende geslagte kan bou op ‘n ryk nalatenskap van deernis, vertroue en respek.

Zohra Dawood: Direkteur, Sentrum vir Eenheid in Diversiteit 

Leave a Reply

Your email address will not be published.