Die Tesourie se voorstel aan Dlamini om banke en die Suid-Afrikaanse Poskantoor in staat te stel om die verspreiding van toelae te fasiliteer vanaf 1 April moet, alhoewel dit nie perfek is nie, geweeg word teen ‘n direkte en selfs aggressiewe poging deur die Minister om die Oppergesag van die Reg die ondermyn en strydig met ‘n bevinding deur die hoogste hof in die land op te tree deur ‘n winsgewende kontrak met CPS voort te sit. Volgens ‘n berig in Business Day op 17 Februarie het CPS ‘n vaste inkomste oor vyf jaar met SASSA onderhandel. ‘n Verdere uitstel sal ‘n ekstra 10% vir CPS beteken, wat alles uit die staatsbeursie kom.

Alhoewel Minister Dlamini se woordvoerder sê dat die Minister nog die inhoud van die Tesourie se brief moet bestudeer, blyk dit of die Minister haar besluit geneem het. Sy het gesê dat banke slegs deur winste aangedryf word, wat bekom word deur nuwe bankrekeninge oop te maak en transaksiefooie. Hierdie uitlating is stryding met neigings beide in Suid-Afrika en wêreldwyd om die armes en diegene sonder bankrekeninge aan te moedig om die finansiële stelsel te betree as ‘n manier om te spaar, elektroniese platforms te gebruik – met inbegrip van selfoonbankdienste – en om maklik en doeltreffend transaksies uit te voer. Feitlik elkeen van die groot banke bied skemas aan wat bankdienste vir die onderpunt van die finansiële mark vereenvoudig.

Die gebrek aan visie en toewyding met betrekking tot die inwerkingstelling van ‘n bevel deur die Konstitusionele Hof oor ‘n tydperk van twee jaar, het vrae geopper oor wat agter die Minister se koppigheid sit. Desnieteenstaande die politiek van interministeriële spanning, moet die Oppergesag van die Reg en ‘n verbintenis tot die uitvoering van geregtigheid op 31 Maart 2017 voorkeur geniet.

Die lewens van byna 17 miljoen van Suid-Afrika se armstes en kwesbares kan nie lei onder die grille en giere van ‘n Minister wat onbekwaam bevind is nie.    

Deur Zohra Dawood: Direkteur, Sentrum vir Grondwetlike Regte

Foto: www.sabreakingnews.365.co.za

Leave a Reply

Your email address will not be published.