Alhoewel sy toon versoenend was, was die inhoud van sy toespraak egter nie.

Rede tot kommer duik reeds vroeg in sy antwoord op wanneer hy verwys na die 21 jaar wat verstryk het sedert “ons begin het met die radikale oorgang van kolonialisme van ’n spesiale soort na ’n Nasionale Demokratiese Samelewing, wat gegrond is op die strategiese visie van die Vryheidsmanifes.”

“Kolonialisme van ’n Spesiale Soort” en die “Vryheidsmanifes” is albei ideologiese konstruksies van die SAKP. Die “Nasionale Demokratiese Samelewing” is die doel van die Nasionale Demokratiese Revolusie (nóg ’n konstruksie van die SAKP), wat gekenmerk sal word deur demografiese verteenwoordiging op alle vlakke van beheer, eienaarskap, bestuur en indiensneming in die private en openbare sektore.

Die SAKP erken dat daar sedert die ANC se konferensie in Polokwane in 2007 ’n “aansienlike versterking van die linkse beweging se ideologiese posisie oor die regering se ekonomiese en maatskaplike beleide en programme” plaasgevind het. Die SAKP voer aan dat die aanvaarding van die Nuwe Groeiplan en die Aksieplan vir Nywerheidsbeleid en die verwerping van die “gewillige koper, gewillige verkoper”-benadering tot grondhervorming van die “groot paradigmaskuiwe” is wat dit verwesenlik het.

Eerstens is daar die herhaling van die ANC se huidige hooftema betreffende die behoefte aan “radikale ekonomiese transformasie”. Suid-Afrika worstel steeds met “armoede, ongelykheid en werkloosheid” – nie weens enige mislukking van die regering se eie beleide nie – maar omdat “ons nie die struktuur van die ekonomie fundamenteel aangeraak het ten einde ware ekonomiese transformasie te verwesenlik nie.”

Volgens President Zuma sal radikale ekonomiese transformasie die volgende insluit:

PresidentZuma regverdig hierdie radikale inisiatiewe deur te beweer dat “ons steeds ongelykheid in die gesig staar”… “Die inkomste van wit huishoudings is steeds ses keer meer as dié van swart huishoudings. Daarbenewens besit die swart meerderheid steeds slegs 3% van die Johannesburgse Effektebeurs.”

Die struktuur van die ekonomie het egter in der waarheid baie oor die afgelope 21 jaar verander:

Die President gee toe dat die ekonomie nie vinnig genoeg groei nie – maar sê dat dit ook op ‘n manier Suid-Afrika se sukses weerspieël: dit “weerspieël die relatiewe vlak van ontwikkeling van Suid-Afrika se ekonomie in vergelyking met die streeksekonomieë…Minder ontwikkelde lande neig om vinniger te groei as meer ontwikkelde lande.” Dit laat ‘n mens wonder hoe President Mbeki se administrasie groeikoerse van 5% behaal het voordat hy en sy GEAR-beleide in 2007 in Polokwane uitgewerk is. Wat van China en Indië?

Die President het ook toegegee dat beurtkrag “wel ‘n ernstige uitdaging en ‘n hindernis vir ekonomiese groei is”. Hy verseker ons egter dat “daar ‘n plan op die kort, medium en lang termyn is om die energie-uitdaging aan te pak”.

Nietemin is Suid-Afrika “’n suksesverhaal”. Volgens die President:

Moenie mislei word deur die gemoedelikheid en laggies nie: President Zuma se subteks was ‘n kommerwekkende boodskap dat die ANC/SAKP vasbeslote is om teen enige koste voort te gaan met die radikale inwerkingstelling van die tweede fase van die NDR.

Die tweede fase-benadering is egter deur ideoloë van die SAKP ontwerp, en nie deur rasionele ekonome nie. Dit kan nie versoen word met die Nasionale Ontwikkelingsplan nie – en ook nie met die nege-punt-program wat President Zuma self tydens sy Staatsrede aangekondig het nie – en veral nie met betrekking tot die “herstel van landbou”; “heg van waarde aan minerale rykdom” ; “vermindering van konflik in die werkplek”; “die ontsluiting van klein sakeondernemings se potensiaal”; en veral die “aanmoediging van private belegging” nie.”

‘n Mens kan nie die skade genoeg beklemtoon wat aan die ekonomie, nasionale eenheid en die grondwetlike grondslag van ons nuwe samelewing gerig sal word deur die benadering wat President Zuma weer eens in sy reaksie op die Staatsrede herhaal het nie. Ons kan nie sê dat ons nie gewaarsku is nie.

Deur Dave Steward: Uitvoerende Direkteur, FW de Klerk Stigting

Foto: GovernmentZA / Foter / CC BY-ND 


Leave a Reply

Your email address will not be published.