President Ramaphosa het werkskepping (veral vir die jeug) in die sentrum van sy nasionale agenda geplaas. Om dit reg te kry, het hy onder andere die volgende onderneem:

Ander ondernemings het ingesluit:

Twee ander beloftes wat hy in sy repliek op kommentaar van politieke partye gemaak het, was om die Parlement gereeld te besoek om vrae te beantwoord en “aanspreeklik” te wees. Hy het ook onderneem om met alle politieke partye en hulle leiers te vergader om ‘n gedeelde visie en strategie vir die land se toekoms te bespreek.

Dis ‘n lang lys, en dis moeilik om elkeen in detail te evalueer. Kom ons begin by dit wat hy nie nagekom of bereik het nie.

Daar is op hierdie stadium min bewyse van die versnelling van infrastruktuurprojekte in terme van water, gesondheid en die onderhoud van paaie, maar as deel van die stimuluspakket wat aangekondig is, is daar ‘n R400 miljard gekonsolideerde infrastruktuurfonds wat oor die volgende drie jaar geloods gaan word. Daar is ook baie min gesien van die ondernemings oor kleinsake-ontwikkeling en die vermindering van regulatoriese hindernisse vir klein sakeondernemings. In terme van landbou, loop die spook van OSV nog sterk, ten spyte van ‘n oplewing in verhoudings ná gesprekke tussen adjunk-President Mabuza en Agri SA. Dit is krities hoe die parlementêre proses oor die verandering van artikel 25 gaan afloop. Toerisme het nog nie veel gebaat nie, en die kommissie vir die Digitale Industriële Revolusie is nog nie aangestel nie (alhoewel die President weer onlangs daarna verwys het tydens Discovery Health se leierskapsberaad).

Die raamwerk vir ‘n nuwe minimumloon is wel deur die Parlement aanvaar, maar is steeds in sektorale gesprekke voordat dit geïmplementeer kan word. Die presidensiële Ekonomiese Adviesraad het nog nie die lig gesien nie. Die infasering van gratis hoër onderwys is nog nie ‘n realiteit nie, veral as gevolg van die probleme by die Nasionale Studente Finansiële Hulpskema (NSFAS), die bedanking van sy gerespekteerde voorsitter, Sizwe Nxasana en sy algemene swak stelsels en bestuur.

Die maandelikse betaling van maatskaplike toelaes deur SASSA is weekliks in die nuus, en daar is geen sekerheid of die huidige reëling met die SA Poskantoor die gewenste uitwerking sal hê nie. Die NGV lyk (ten minste finansieel) na ‘n dooie perd wat die land eenvoudig nie (nou) kan bekostig nie.

Die Sosiale Sektor Beraad, wat moet help met misdaadvoorkoming in gemeenskappe het nog nie plaasgevind nie. Sy opmerking in die VSA dat wit boere nie vermoor word nie, was ‘n ernstige blaps. Oor die hersiening van die grootte en die aantal nasionale departemente en die kabinet is al baie gepraat, maar weinig is sigbaar daaraan gedoen. Dit lyk of dit tot na volgende jaar se verkiesing uitgestel is. Die belofte om sistematies elke nasionale departement te besoek en om ook provinsiale en plaaslike regeringsleiers te ontmoet, mag dalk op ‘n ad hoc-basis begin  het, maar niks is daaroor berig  nie.

Aan die ander kant lyk die ondernemings wat ten volle of gedeeltelik nagekom is, nogtans indrukwekkend:

Die Ramaphosa-telkaart is daarom gemengd. Daar is sommige suksesse, maar ook etlike tekortkominge. Miskien kan van daardie swakhede nog voor die einde van die jaar omgedraai word.

Wat egter in die evaluering van President Ramaphosa se vertoning onthou moet word, is dat hy die meeste van die probleme wat hy in die gesig staar, van sy voorganger geërf het – insluitend ’n tam ekonomiese groeikoers en hoë staatskuld. Hy het dus nie die luukse van geld om te doen wat hy wil doen nie. In baie gevalle moes hy byvoorbeeld bestaande projekte konsolideer en in die Presidensie plaas net om die middele kry om ander probleme op te los. Hy sit ook met ‘n staatsdiens wat deur kaderontplooiing en regstellende aksie gerysmier is. Dit gaan tyd neem om dit reg te stel.

Daar is al baie gepraat oor sy wankelrige magsbasis binne sy eie party. Dit bly waar en ‘n gevaar, maar mens kry tog die indruk dat hy stadig maar seker besig is om binne die ANC die oorhand te kry. Soos wat sy kommissiestrategie vrugte afwerp, gaan die rotte oorgee of van die Zupta-skip afspring. En die feit dat die verkiesingsdatum vir Meimaand vasgemaak is, gee ‘n einddatum vir die onsekerheid oor die fermheid van die Ramaphosa-optrede en oor sy magsbasis.

Teen hierdie agtergrond kry die President definitief ‘n slaagpunt vir sy eerste en swaar nege maande, maar met die byskrif wat in die ou dae op skoolrapporte bekend was: “Cyril het goed gedoen, maar kan (en moet) nog veel beter”.

Deur Theuns Eloff: Uitvoerende Direkteur, FW de Klerk Stigting
15 November 2018

 

*Eers op Netwerk24 gepubliseer

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.