Onreëlmatige besteding het met 75% toegeneem – van R16.2 miljard na R28.3 miljard. Hiervan hou R15 miljard verband met onreëlmatige besteding in vorige tydperke wat slegs in 2016/17 vasgestel is. Die balans van R13.3 miljard hou verband met uitgawes wat in 2016/2017 betaal is.  Vrugtelose en verkwistende besteding het tot R1.5 miljard gestyg, terwyl ongemagtigde besteding met 9% tot R12.6 miljard gedaal het.

Die wanhopige prestasie van plaaslike munisipaliteite is ‘n bedreiging vir die vordering wat ná 1994 gemaak is, terwyl baie gebiede, veral landelike gebiede, onveranderd bly. Dit op sy beurt bedreig Suid-Afrika se grondwetlike demokrasie op verskeie maniere.

Om mee te begin is dit so ontwerp dat Suid-Afrika se Grondwet vir plaaslike regering voorsiening maak – dit is ‘n belangrike aspek van grondwetlike demokrasie. Die plaaslike regeringstelsel is ook ‘n manier om Suid-Afrika se deelnemende demokrasie te versterk. As gevolg hiervan het die mislukkings van plaaslike regering ‘n impak op die vermoë van die burgers om deel te neem in die demokratiese staat. Dit erodeer weer die gesondheid van Suid-Afrika se demokrasie – as die nasionale regering en provinsiale regering gedwing word om in die plaaslike owerheidsadministrasie in te gryp.

Die rol van die OG moet binne die konstitusionele raamwerk gesien word. Die AG is ‘n Hoofstuk 9-instelling, saam met liggame soos die Openbare Beskermer en die Menseregtekommissie (SAMRK). Die OG, in ouditering en verslagdoening oor die finansiële state en finansiële bestuur van alle munisipaliteite, speel ‘n belangrike rol in die ondersteuning van die land se konstitusionele demokrasie. Verder moet die OG se kantoor sy funksies sonder vrees of begunstiging uitvoer. Daarbenewens mag geen persoon of staatsorgaan by sy funksionering inmeng nie. Hierdie insluiting van die OG as ‘n Hoofstuk 9-instelling versterk die verstandhouding dat die OG se werk ‘n belangrike rol in Suid-Afrika se konstitusionele demokrasie vervul.

Tans blyk dit of die kultuur van straffeloosheid vir wanadministrasie en misbruik van die kantoor in die staatsdiens wortel geskiet het. Gevolglik moet die feit dat die Nasionale Vergadering in ‘n gevorderde stadium is om wysigings tot die Wet op Openbare Oudit te aanvaar, verwelkom word. Die wysigings sal verseker dat daar gevolge is vir prosesse wat nie gevolg is nie. Sulke wysigings sluit in addisionele bevoegdhede vir die OG om wesenlike oudit onreëlmatighede na onafhanklike agentskappe soos die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD), die Direktoraat vir Prioriteitsmisdaadondersoek (DPMO) en die Openbare Beskermer te verwys. Dit sal die omvang van die bevoegdhede van die OG in ooreenstemming bring met ander Hoofstuk 9-instellings soos die Openbare Beskermer, waarvan die aanbevelings vir regstellende optrede bindend is deur die Konstitusionele Hof.

Met die bekendstelling van die verslag vir 2016/2017 het die OG opgemerk: “Daar is geen beduidende positiewe verandering in geloofwaardige resultate nie; In plaas daarvan is daar ‘n ommekeer in oudituitkomste. ” Met verwysing na statistieke van so ver as vyf jaar, het die AG dit duidelik gemaak dat die gebrek aan gevolge vir die verontagsaming van regulasies tot die verslegtende oudituitkomste gelei het. Die gevolg van die swak presteerende munisipaliteite is die toename in betogings oor dienslewering, waarvan die meeste gekenmerk word deur geweld. Data wat in Mei 2018 deur Municipal IQ ingesamel is, wys daarop da 94% van sodanige betogings deur geweld gekenmerk is. Ironies genoeg blyk dit of leierskap beter reageer op gewelddadige betogings teen dienslewering. Navorsers aan die Universiteit van die Vrystaat (UV) verdeel betogings oor dienslewering in drie breë kategorieë: sistemies (wanadministrasie, bedrog, nepotisme en korrupsie); strukturele (gesondheidsorg, armoede, werkloosheid en grondkwessies); en bestuur (beperkte geleenthede vir burgerlike deelname, gebrek aan aanspreeklikheid, swak leierskap en die erosie van openbare vertroue in leierskap). Die drie kategorieë is almal gekoppel aan swak interne beheer binne munisipaliteite en leierskap wat nie verantwoordelikheid aanvaar nie. Die netto effek van betogings oor dienslewering is ‘n toenemend krimpende vertroue tussen die staat en die burgerlike samelewing, wat op sy beurt weer Suid-Afrika se grondwetlike demokrasie erodeer.

Dit is duidelik dat daar eenvoudig te veel swakhede in die interne beheer van die meerderheid Suid-Afrikaanse munisipaliteite is. Hierdie swakhede het weer ‘n kultuur gekweek van leierskap in verskeie munisipaliteite wat nie aanspreeklik gehou word nie. Dit is in teenstelling met die Grondwet se vereiste dat plaaslike regering demokratiese en verantwoordbare regering vir plaaslike gemeenskappe moet voorsien, terwyl maatskaplike en ekonomiese ontwikkeling bevorder word. Dit is dus belangrik dat die OG in staat is om op toepaslike wyse op te tree om die erodering van Suid-Afrika se grondwetlike demokrasie te bekamp.

Deur me Phephelaphi Dube: Direkteur, Sentrum vir Grondwetlike Regte
29 May 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.