Ander, met ‘n meer positiewe ingesteldheid, sal daarop wys dat daar darem iets is om te vier. Dat daar die afgelope kwartaal ‘n bietjie beter ekonomiese groei was as wat verwag is, dat daar tekens is dat ons nader aan die onderste draaipunt van die politieke onstuimighede is, dat ons ‘n redelike vreedsame en vrye munisipale verkiesing gehad het, waar die demokrasie verder verbreed is, en dat ons atlete by die Olimpiese en Paralimpiese Spele redelik goed presteer het.

Nog ander sal wel iets hê om te vier en na te verwys – sommige hiervan sal persoonlik wees (byvoorbeeld in familieverband), en sommige sal kollektief wees (byvoorbeeld in kultuurverband).

Baie Suid-Afrikaners (en as mens die advertensies moet glo) van alle rassegroepe, sal Erfenisdag vier deur daardie tipies Suid-Afrikaanse aktiwiteit: braai. Dis een van die woorde wat omtrent alle Suid-Afrikaners ken en gebruik. En dis ook ‘n deel van ons al hoe meer gedeelde erfenis. Maar ek dink die meeste Suid-Afrikaners sal saamstem dat Erfenisdag oor baie meer as braai (behoort te) gaan.

Want om Erfenisdag reg te vier, moet ons dit sààm vier. Dit beteken nie noodwendig fisies saam nie, maar een in gees, een in sentiment. Dit is nie ‘n dag net vir diversiteit nie, maar dis veral ‘n dag vir eenheid. Natuurlik is diversiteit nie verkeerd nie, dis waaruit ons erfenis op kulturele en taal en godsdienstige gebied bestaan. Maar Erfenisdag moet ook ons eenheid vier.

Dit waar rondom ons Erfenisdag 2016 die beste sal kan vier, wat ons één gees en één sentiment en één patriotisme die beste sal wys, is die Grondwet. Die Grondwet word (nog) deur by verre die meerderheid Suid-Afrikaners hoog geag en gerespekteer. En saam met die oppergesag van die reg, is dit besig om ‘n belangrike rol te speel om ons uit ons politieke moeras te lig. Die Grondwet kan ons ook vorentoe verder saamsnoer, ten spyte van al ons verskille en verskeidenhede.

Dus: klink op Erfenisdag 2016 ‘n glasie (wyn of water) op die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika. Dis jou erfenis, dis my erfenis, dis óns erfenis.

Deur Dr Theuns Eloff: Uitvoerende Direkteur, FW de Klerk Stigting

Leave a Reply

Your email address will not be published.