linked inyoutube

facebookicon-twitter-32x32

 

Grond en Eiendom

Die FW de Klerk Stigting en sy Sentrum vir Grondwetlike Regte (SGR) en Sentrum vir Eenheid in Diversiteit (SED) het besluit om te fokus op grond en eiendom gedurende 2017 en 2018 - benewens 'n aantal ander grondwetlike kwessies. Alle artikels, verklarings, voorleggings aan Portefeuljekomitees en ander materiaal wat verband hou met grond en eiendom sal hier beskikbaar gestel word ...


eiendom artikel 25

VERKLARING: 

OOR DIE ONTEIENING VAN EIENDOM (INSLUITEND VAN GROND) SONDER VERGOEDING

Die FW de Klerk Stigting (FWDKS) is gestig om die Grondwet te beskerm en te bevorder. Dit doen ons deur die werk van twee sentrums: die Sentrum vir Grondwetlike Regte (SGR) en die Sentrum vir Eenheid in Diversiteit (SED). Vir 2017 en 2018 is die algemene tema van ons werk eiendomsregte en grondhervorming.

Die keuse van die tema deur die Stigting het die huidige debat oor Onteiening Sonder Vergoeding (OSV) voorafgegaan en getuig van die Stigting se verbintenis tot grondhervorming en die verbreeding van eiendomsregte vir alle Suid-Afrikaners. 

Lees VERKLARING.


farm

ARTIKEL: VOEDSELSEKURITEIT IN DIE DEBAT OOR GROND

Artikel 27(1) en (2) van die Grondwet waarborg elke burger die reg op voldoende voedsel, en dat die staat voldoende maatreëls moet instel om die verwesenliking van hierdie reg te verseker. Om te verseker dat hierdie grondwetlike noodsaaklikheid nagekom word, het die Kabinet in 2013 die Nasionale Beleid oor Voedsel en Voedselsekuriteit goedgekeur. 

Lees ARTIKEL


landscape opt

ARTIKEL: DIE MITE VAN DIE HONGER NA LANDBOUGROND

Grondhervorming, veral van landbougrond, word deesdae amper ‘n sjibolet vir die Suid-Afrikaanse politiek. Die redenasie van die gepaardgaande retoriek het gewoonlik die volgende elemente: “Grond is welvaart, en as mens eers grond besit, kan jy met daardie welvaart al die ander goeie dinge koop”. En hiermee word meestal landbougrond bedoel.

Lees ARTIKEL