Die Stigting voer sterk aan dat enige en alle rassistiese verwysings op gelyke wyse aangepak moet word en dat rassisme nie beperk is tot een rassegroep nie, maar dat dit onder swart en wit mense voorkom. Veragting, oneerbiedigheid en minagting vir enige rassegroep verdien veroordeling en die reaksie van beide die gereg en onderwys (met inbegrip van remediërende onderwys) in gelyke mate.      

Die Stigting het reeds kommentaar gelewer oor die Wetsontwerp op die Voorkoming en Bekamping van Haatsmisdade en Haatspraak, wat onlangs gepubliseer is. Die Stigting het ‘n baie gedetailleerde uiteensetting ingedien oor die voorgestelde Wetsontwerp en het aangevoer dat alhoewel haatspraak geen plek in ons grondwetlike demokrasie het nie, dit ‘n beroep doen om ‘n fundamentele heroorweging van die Wetsontwerp, spesifiek met betrekking tot die moontlike kriminalisering van vryheid van spraak. 

Die geleentheid wat gegun is aan ‘n groot gedeelte van die burgerlike samelewing, die sakewêreld en die regering om voorleggings aan die SAMRK te maak, sal ongetwyfeld robuus wees. ‘n Erkenning van die rykheid van ons diversiteit, eerder as verdelende identiteitspolitiek wat tot wantroue en haat lei, duidelik die grondslag gevorm het van onderhandelings en die geboorte van die Grondwet. Die Stigting is van mening dat hierdie gees moet voortgaan om ons te lei.  

Uitgereik deur die FW de Klerk Stigting
6 Februarie 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.