Die grootste uitdaging vir vrede in die nuwe millennium is die vermoë van kulturele, taal- en godsdiensgemeenskappe om vreedsaam saam te bestaan in dieselfde lande.

Suid-Afrika se toekomstige sukses is ook afhanklik van ons vermoë om positiewe verhoudinge tussen ons gemeenskappe te handhaaf deur te streef na wederkerige verstandhouding en respek en deur die kulturele, taal- en godsdiensregte te onderhou.

Die Stigting bevorder eenheid in diversiteit deur die aktiwiteite van sy Sentrum vir Eenheid in Diversiteit wat:

Besoek die Sentrum se webtuiste. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.