Raak Betrokke

Wees deel van die verandering

Maak ‘n skenking

Stars

The FW de Klerk Foundation works to promote and defend the Constitution – the cornerstone of South Africa’s future freedom, political stability and economic prosperity. If you wish to further the work of the Foundation and its Centres for Constitutional Rights and Unity in Diversity, consider making a once-off or regular monthly contribution.

The Foundation is a registered Public Benefit Organisation (PBO), therefore donations are tax deductible and received in terms of Section 18A of the Income Tax Act No 58 of 1962. The Foundation is also a registered Non-Profit Organisation.

For more information regarding donations please contact us on info@fwdeklerk.org or +27 21 930 3622

Persoonlike Skenking

Maak ‘n veilige aanlyn skenking deur van ‘n krediet- of debietkaart gebruik te maak. Die Stigting is ‘n geregistreerde Openbare Voordeel-organisasie (PBO) en skenkings kan dus van belasting afgetrek word en ontvang word ingevolge artikel 18A van die Wet op Inkomstebelasting No 58 van 1962. Die Stigting is ook ‘n geregistreerde organisasie sonder winsbejag.

Skenk Nou

Jy kan ‘n EFT doen deur die volgende rekening te gebruik: ABSA Private Bank Rekeningnaam FW de Klerk Foundation Trust Rekeningnommer 406 009 2839 Takkode 632005
Betaal via Payfast

Korporatiewe Skenking

As ‘n nie-winsgewende organisasie met ‘n klein bestuursgegroting, verwelkom die FW de Klerk Stigting skenkings van maatskappye om die werk van die Stigting en sy Sentrum vir Grondwetlike Regte te bevorder. Skenkings kan van inkomstebelasting afgetrek word en ontvang word ingevolge artikel 18A van die Wet op Inkomstebelasting No 58 van 1962.

Skenk Nou

Jy kan ‘n EFT doen deur die volgende rekening te gebruik: ABSA Private Bank Rekeningnaam FW de Klerk Foundation Trust Rekeningnommer 406 009 2839 Takkode 632005
Skenk met Payfast

Internasionale Skenkersondersteuningsprogram

Die Skenkerondersteuningsprogram is geloods as ‘n nuttige diens aan vriende van Suid-Afrika wat die land wil bystaan om van sy dringendste probleme op te los. Die Stigting staan internasionale skenkers by deur NROs te identifiseer wat ‘n bewese rekord het, om met inwerkingstellingsagente te onderhandel en om betalings te kanaliseer. Skenkers ontvang gereelde vorderingsverslae en die Stigting hef nie ‘n fooi vir hierdie diens nie.

Skenk Nou

Jy kan ‘n EFT doen deur die volgende rekening te gebruik: ABSA Private Bank Rekeningnaam FW de Klerk Foundation Trust Rekeningnommer 406 009 2839 Takkode 632005
Skenk met Payfast

Laat ‘n erflating na

Deur ‘n erflating aan die FW de Klerk Stigting na te laat, dra jy by tot sy nalatenskap en staan jy ons by om ons werk voort te sit ter ondersteuning van die Grondwet en om die waardes te handhaaf waarop ons nuwe grondwet geskoei is. Ten einde ‘n erflating na te laat, hoef jy eenvoudig ‘n kodisil by jou bestaande testament te voeg of ‘n nuwe testament opstel. Jy kan kontant, aandele of enige ander vorm van eiendom aan die FW de Klerk Stigting nalaat.

Skenk Nou

Jy kan ‘n EFT doen deur die volgende rekening te gebruik: ABSA Private Bank Rekeningnaam FW de Klerk Foundation Trust Rekeningnommer 406 009 2839 Takkode 632005
Skenk met Payfast

Wees deel van die verandering

Verskillende maniere om betrokke te raak

Stars

Become a Supporter

All South Africans must support the Constitution. South Africa’s future freedom, political stability and economic prosperity depend…

Become an intern

Each year the FW de Klerk Foundation hosts interns from South Africa and abroad. The Foundation has a long-standing relationship…

Jobs/careers

Find out about available Job opportunities at the FW de Klerk Foundation and partner organisations.

Bly ingelig

Ons is verbind daartoe om gereelde kommunikasies op drukpunte te lewer asook deelname in die nasionale debat daaromtrent.