+27 (0) 21 930 3622
info@fwdeklerk.org

Ons Missie en Visie

Ons Missie

Die FW de Klerk Stigting bevorder en bewaar FW de Klerk se presidensiële erfenis deur die sake te ondersteun waarvoor hy gedurende sy presidentskap gewerk het.

Die werk wat voortgesit moet word:

Ondersteun en Bevorder die Grondwet;

Koester verhoudings tussen ons gemeenskappe;

Sit voortgesette kommunikasie tussen gemeenskappe, besigheid, arbeid en die regering voort;

Werk saam om probleme in ons samelewing aan te pak.

Ons Visie

Ondersteuning

Ons moet die Grondwet ondersteun. Suid-Afrika se toekomstige vryheid, politieke stabiliteit en ekonomiese welvaart hang direk af van ons vermoë om die Grondwet, wat versigtig beding is, te handhaaf. Die Stigting ondersteun en bevorder die Grondwet.

Verenig

Ons moet die verhoudings tussen ons gemeenskappe Koester. Ons moet inter-gemeenskaplike harmonie handhaaf deur gemeenskaplike respek vir ons diverse kulture te bevorder; deur rassisme te beveg; en om na nasionale eenheid te streef.

Kommunikeer

Daar moet voortgesette kommunikasie tussen gemeenskappe, besigheid, arbeid en die regering wees om konsensus oor oplossings vir nasionale probleme te bereik. Deur ons kennis te deel en steun te verleen sal ons eenheid in ons diversiteit bewerkstellig.

Lig in

Ons moet saam werk om die probleme in ons samelewing aan te pak, met inbegrip van ongelykheid, onderwys, werkloosheid, misdaad en korrupsie. Suid-Afrika behoort aan al sy mense en die toekoms van ons land is ons gesamentlike toekoms. Om dit te maak werk is ons gesamentlike poging nodig.

Latest news and Updates

Have a look at what’s going on

Stars

Bly ingelig

Ons is verbind daartoe om gereelde kommunikasies op drukpunte te lewer asook deelname in die nasionale debat daaromtrent.

Assessment of Compliance of Election Manifestos for the 2024 South African National Elections with the Bill of Rights

The assessment of 17 parties aims to evaluate how well each manifesto aligns with the Constitution’s core values, with a particular emphasis on compliance with the Bill of Rights.