+27 (0) 21 930 3622
info@fwdeklerk.org

Ons Grondwet

Bou saam aan ‘n toekoms

Die Suid-Afrikaanse Grondwetlike Onderhandelings

Stars

Die daarstelling van die Grondwet in Suid-Afrika is bewerkstellig deur ‘n reeks onderhandelings tussen 1990 en 1993 en deur stappe deur die De Klerk-administrasie. Hierdie onderhandelings het plaasgevind tussen die regerende Nasionale Party, die ANC en ‘n wye reeks ander politiese organisasie.

Vir Almal se Regte

Die Suid-Afrikaanse Grondwet

Stars

Die Grondwet van 1961 was vir twee dekades die grondliggende reg van Suid-Afrika. Onder die bepalings van die Grondwet het Suid-Afrika die Statebond verlaat en ‘n republiek geword. Regtens het die Unie van Suid-Afrika, wat sedert 1910 bestaan het, tot ‘n einde gekom en is hervestig as die “Republiek van Suid-Afrika”. Lees die Grondwet van 1961.

Die Grondwet van 1983 (amptelik die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1983) was Suid-Afrika se derde Grondwet. Dit het die republikaanse grondwet vervang wat dit aanvaar het toe Suid-Afrika in 1961 ‘n republiek geword het en was vir tien jaar van krag voor dit opgevolg is deur die tussentydse Grondwet op 27 April 1994, wat weer tot die huidige Grondwet van Suid-Afrika gelei het en wat sedert 1997 van krag is. Lees die Grondwet van 1983.

Die tussentydse Grondwet was die fundamentele wet van Suid-Afrika vanaf die eerste nie-rassige algemene verkiesing op 27 April 1994 totdat dit deur die finale Grondwet op 4 Februarie 1997 opgevolg is. As ‘n oorgangsgrondwet het dit vereis dat die nuut gekose Parlement ook moes dien as ‘n grondwetgewende vergadering om ‘n finale grondwet te aanvaar. Dit het voorsiening gemaak vir ‘n groot herstrukturering van die regering as ‘n gevolg van die afskaffing van apartheid. Dit het ook ‘n verskanste handves van regte ingestel waarteen wetgewing en optrede van die regering getoets kon word, en wat die Konstitusionele Hof met breë geregterlike hersiening. Lees die Grondwet van 1993.

Die Grondwet van Suid-Afrika is die hoogste wet van die Republiek van Suid-Afrika. Dit bied die wetlike grondslag vir die bestaan van die republiek, dit sit die regte en pligte van sy burgers uiteen, en dit definieer die strukture van die regering. Lees die Grondwet van Suid-Afrika van 1996.

FW DE KLERK STIGTING BEKOMMERD DAT HLOPE AANSTELLING BY RDK SAL DIÉ INSTELLING VERSWAK

Die FW de Klerk Stigting is bekommerd oor die aanstelling van dr. John Hlophe, LP om op die Regterlike Dienskommissie (“RDK”) te dien.

VERSEKERING VAN VRYE EN REGVERDIGE VERKIESINGS IN SUID-AFRIKA: ‘N KRITIESE ANALISE

Ismail Joosub, die FW de Klerk-stigting se Regsbeampte, ondersoek wat vrye en regverdige verkiesings in Suid-Afrika uitmaak, en ondersoek die wetlike raamwerk, die rol van die Onafhanklike Verkiesingskommissie (“OVK”), internasionale standaarde en die uitdagings wat in die handhawing van verkiesingsintegriteit in die gesig gestaar word.

DIE FW DE KLERK STIGTING VERWELKOM DIE NUWE KABINET-AANKONDIGING DEUR PRESIDENT RAMAPHOSA

Die FW de Klerk Stigting verwelkom president Cyril Ramaphosa se aankondiging van die nuwe kabinet.