+27 (0) 21 930 3622
info@fwdeklerk.org

View Archived Content

OPMERKINGS DEUR FW DE KLERK TYDENS DIE OORHANDIGING VAN DIE 2017 FW DE KLERK-WELWILLDENHEIDSTOEKENNING

Goodwill 2017

Dit is vir my ‘n groot plesier om julle almal vanaand hier te verwelkom – en veral ons eregaste en ontvangers van die FW de Klerk-welwillendheidstoekenning vir 2017, Wayde van Niekerk en Ans Botha.

Die Raad van Trustees van die FW de Klerk Stigting het die FW de Klerk-welwillendheidstoekenning in 2010 ingestel om erkenning te verleen aan individue en organisasies wat uitsonderlike bydraes gelewer het tot die bevordering van welwillendheid tussen Suid-Afrikaners. Vorige wenners sluit in dr Danny Jordaan (2011), Pieter-Dirk Uys (2012), Studietrust (2013), Patrice Motsepe (2014), Afrika Tikkun (2015) en adv Thuli Madonsela en die Kantoor van die Openbare Beskermer (2016).

Die Raad van die Trustees van die FW de Klerk Stigting het tydens sy laaste vergadering in 2016 besluit om die FW de Klerk-welwillendheistoekenning vir 2017 aan die afrigter-en-atleet-span van mev Anna (Ans) Botha en mnr Wayde van Niekerk toe te ken.

Read More »

FW DE KLERK-WELWILLENDHEIDSTOEKENNING 2017

goodwill award smlDie Raad van die Trustees van die FW de Klerk Stigting het tydens sy laaste vergadering in 2016 die besluit geneem om die FW de Klerk-welwillendheidstoekenning vir 2017 aan die afrigter en atletiekspan van mev Anna (Ans) Botha en mnr Wayde van Niekerk toe te ken.

Die Raad van Trustees van die FW de Klerk Stigting het die FW de Klerk-welwillendheidstoekenning in 2010 ingestel ten einde erkenning te verleen aan individue en organisasies wat uitsonderlike bydraes gelewer het tot die bevordering van welwillendheid tussen Suid-Afrikaners. Vorige wenners sluit in dr Danny Jordaan (2011), Pieter-Dirk Uys (2012), Studietrust (2013), Patrice Motsepe (2014), Afrika Tikkun (2015) en adv Thuli Madonsela en die Kantoor van die Openbare Beskermer (2016).

Read More »

DIE DRINGENDE BEHOEFTE AAN EKONOMIESE GELETTERDHEID

zuma-world-economic-forumIn ’n onlangse artikel (verkorte weergawe in die Cape Times, 20 Januarie 2014) het professor Jane Duncan gewys op die feit dat alhoewel sosialistiese idees wyd deur die massas voorgestaan word, daar min verwysings na sosialisme in ons media verskyn. Sy sê dat objektiewe kykers “moontlik tot die gevolgtrekking sal kom dat sosialisme lank reeds gedoem is tot die snippermandjie van idees wat polities bankrot is.”

Read More »

KERK EN STAAT

state-church

President Zuma het gister afgewyk van die voorbereide teks van sy toespraak aan die Evangelical Presbyterian Church in Giyani, Limpopo – wat seker tot groot konsternasie in sy span gelei het. Sy toespraak moes onskadelik gewees het – met erkenning aan die ouer generasie op Internasionale Dag vir Grootouers, die aanmoediging van die jeug en die verklaring van regverdigbare trots op die feit dat die getal kinders met MIV in Oos-­ en Suider-Afrika oor die afgelope 10 jaar meer as halveer het. Daar was slegs een verwysing na “apartheid kolonialisme” – en sover dit die res van die teks aangaan, was dit heel presidensieel.

Read More »

ERFENIS NÁ ERFENISDAG 2013: KULTURELE TAKTLOOSHEID

culture Die onlangse verklarings deur die Minister van Kuns en Kultuur, Paul Mashatile, sowel as dié van die burgemeester van Pretoria/Tshwane, Kgosientso Ramokgopa – slegs drie dae nadat Suid-Afrikaners Erfenisdag gevier het – opper vrae oor hul toewyding tot die voorrede tot die Grondwet om “die verdeeldheid van die verlede te heel” en dat “Suid-Afrika aan almal [behoort] wat daarin woon, verenig in ons verskeidenheid”.

Read More »

ERFENISDAG 2013: NIE NET NOG ‘N (BRAAI) DAG NIE?

braai-day Een van die belangrikste aspekte wat in die Grondwet van Suid-Afrika erken word, is die belangrikheid van ons gesamentlike erfenis en die ryk kulturele, linguistiese en historiese diversiteit van ons mense.

Dit sluit in die erfenis van al ons mense – van die eerste nasies van Suid-Afrika – die KhoiKhoi, Nama en San; ons inheemse Afrika-mense – die Zulus, Xhosas, Ndebeles en Swazis; die Tswana, Pedi en Suid-Sotho, Tsonga en Venda; wit Suid-Afrikaners wat afstam van die Hollandse, Duitse en Franse Setlaars, ons uitgebreide bruin gemeenskap; tot die Asiërs wat in die 17de en 18de eeu hier aangekom het uit Nederlands-Indië, en uit Indië gedurende die 19de eeu.

Read More »

DIE EINDE VAN NIE‐RASSIGHEID?

stop In sy onlangse toespraak aan die Cape Town Press Club het Hlumelo Biko daarop gewys dat daar ‘n toenemende neiging in die ANC is om nie-swart gemeenskappe – en veral wit mense – te “objektiveer”, om hulle as die “ander” te sien en hulle “in te kamp”. Hy het gewaarsku dat dit nie goeie nuus is vir diegene wat geobjektiveer word nie. Wat het hy bedoel?

Read More »

WERKERSDAG: GEEN REDE TOT FEESVIERING

worker ’n Noemenswaardige meerderheid Suid-Afrikaners – en die meeste van ons jeug – sal nie veel hê om te vier op Werkersdag nie. Hulle het nie werk nie – en vir baie jong mense is daar weinige of geen vooruitsigte dat hulle ooit in diens geneem sal word nie.

Die situasie is veel erger as wat die amptelike werkloosheidsyfer van 24.9% aandui. Die syfer sluit nie diegene in wat opgegee het om werk te soek nie. Indien hulle bygevoeg word, staan die werkloosheidsyfer op byna 36%. Onder swart Suid-Afrikaners styg die syfer tot meer as 40.7% – in vergelyking met die formele werkloosheidkoers van 23.5% vir bruin mense, 13% vir Indiërs en 5.6% vir wit mense.

Read More »