In die Media

Kliek op die skakels hier onder vir die media se jongste verwysings na die SGR en vir kommentaar oor spesifieke onderwerpe. Vir ‘n volledige lys,

Lees Meer »

Perskamer

Die Sentrum vir Grondwetlike Regte (SGR) is ‘n aktiewe deelnemer aan die nasionale debat oor grondwetlike aangeleenthede. Die SGR reik gereeld verklarings uit vir publikasie

Lees Meer »
Sien Inhoud Uit Die Argief